نمایش یک Progressive Bar در Batch File

ساختن Batch File برای نصب برنامه ها و انجام تنظیمات یکی از کارهای مورد علاقه منه.

یکی از راه های شیک شدن Batch File اینه که از Progress Bar توی فایلهاتون استفاده کنید. علاوه بر شیک شدن، کاربر دیگه با یک صفحه مشکی، که دستورات نامفهوم توش نوشته میشه و ممکنه باعث وحشتش بشه، مواجه نمیشه!

راه استفاده از این فایل هم خیلی ساده است؛ کافیه محلی رو که توش عکس مشخص کردم رو با دستور مورد نظرتون عوض کنید.

میتونید از این فایل که من آماده کردم استفاده کنید و یا از کد زیر استفاده کنید.

@echo off
color 0A
Title Please Wait
echo.
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ۱%%
echo ———————————-
ping -n localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ۲%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ۳%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ۱۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²² ۱۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²² ۲۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²² ۲۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²² ۵۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²² ۵۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²² ۴۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²² ۴۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²² ۵۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²² ۵۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²² ۶۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²² ۶۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²² ۷۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²² ۸۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²² ۸۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²² ۹۰%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ۹۵%%
echo ———————————-
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ۱۰۰%%
echo ———————————-
GOTO END
:END
cls
echo.
echo.
echo Installation Completed…
echo ———————————-
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ۱۰۰%%
echo.
echo.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *